Verdensarven RørosMenneskene og gårdeneEn funksjonærgård - Direktørgården

En funksjonærgård - Direktørgården - hus nr. 17

I Bergmannsgata - Hyttegaten som den het før - anla flere av kopperverkets funksjonærer gårdene sine. Det dreier seg om store anlegg som gjenspeiler overklassens posisjon i bergverkssamfunnet.
mer...

Folket i gården. Den formuende Catharina Borchgrevink
Leonard Christian Borchgrevink (1698-1772) kom til Røros som verksbetjent rundt 1720, siden ble han overstiger, probermester og marksjeider.
mer...
Gårdsenheten og gårdsdrifta
Knapt noen på bergstaden har vært rikere enn jomfru Catharina Borchgrevink. Hun overtok store midler etter faren, verksdirektør Leonard Christian Borchgrevink og hun arvet sin formuende forlovede Theodorus Mølmann.
mer...
Byggeskikken. Borgerskapet - mottakere av moteimpulser
Direktørboligen, hus nr. 17, i dag Rådhuset på Røros, er en av bergstadens mest fornemme bygninger. Det store, flotte våningshuset forteller sitt om hvordan overklassen på Røros bygde og bodde.
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.