Verdensarven RørosMenneskene og gårdeneEn handelsgård - Leighgården

En handelsgård - Leighgården - hus nr. 16

Morten Leigh (1778-1816) kom til Røros som handelsmann først på 1800-tallet. I 1806 kjøpte han egen gård, hus nr.16 i Bergmannsgata. Røros Kobberverk hadde den gangen eneretten til all detaljhandel med bergverksbefolkningen.
mer...

Handelsvirksomheten
Magnus Engzelius (1791-1868), den første handelsmannen i Engzelius-familien på Røros, opprettholdt forbindelsen med hjemtraktene sine i Sverige og fikk i stand et utstrakt handelssamkvem med bygdene der.
mer...
Folket i gården – fra Abildgaard til Engzelius
Hus nr. 16. i Bergmannsgata var prestegård fra 1728 til 1806. Her bodde etter tur prestene Peter Abildgaard, Jens Abildgaard, Thomas v. Westen Hammond og Peter Schnitler Krag.
mer...
Gårdsdrifta
Ved sida av forretninga drev Engzelius-familien i flere generasjoner et stort gårdsbruk med mange dyr på båsen. Til gården hørte det store, gode ’haga’a’ der de skaffet vinterfôr til dyra.
mer...
Landstedet - byggeskikken
Morten Leigh (1778-1816), som starta forretning på Røros i 1801, kjøpte noen år senere eiendommen Sundbakken for å få seg et egnet landsted. Da Morten Leigh døde, tok enka, madam Leigh (1776-1859) over både forretninga, gårdsdrifta og landstedet
mer...
Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.