Litteratur om Leighgården

Leighgården

Folket i gården

Rørosboka. Bind 4. Trondheim, 1974 s. 134
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191025

Handel og virksomhet

Kvikne, Olav. Et handelshus på Røraas gjennom 150 år : 1800 – 1950 : J. Engzelius & Søn a/s. Trondheim, 1950
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000279218

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942 s. 236 - 243
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Handelsborgerskapet

Borgos, Randi. På Sta’a og uti markom. Bind 1. Røros, 2001, s. 31 – 33
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331167

Borgos, Randi. På Sta’a og uti markom. Bind 1. Røros, 2001, s. 31 – 33
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331167

Egeland, Bente. Tre 1800-talls landsteder ved Røros Bergstad – en bygningshistoriske undersøkelse. Diplomoppgave. Trondheim,  NTNU, 1997
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000336378


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.