Litteratur om gruvene

Gruvene

Berg, Bjørn Ivar. Kaldkiling, fyrsetting og kruttsprengning. To studier i bergbrytingens historie. I Fjell-Folk, nr. 13, 1988, s. 32 43
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327162

Gjestland, Truls. Gruvedrifta i Rauhåmmåren og Feragen. Trondheim,1995.  48 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000290365

Gjestland, Truls. Gruvene i Storwartz-feltet. Trondheim, 1992.  32 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277849

Gjestland, Truls. Nordgruvfeltet ved Røros : Falkbergets rike. Trondheim, 1996. 48 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000298922

Kopperproduksjon på Røros i eldre tid. Røros, <S.l.> 18 bl.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000279734

Kvikne, Olav. Arbeidsliv i Røros-gruvene i gamle dager. I Norveg, vol. 11, 1964, s. 79 93
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=00028830

Skjølsvold, Odd Erling. Fra Muggruvas historie. Røros, 1993. 111 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000221902

Ødegaard, Sverre. Bergbryting i eldre tider. I Fjell-Folk nr. 7, 1982, s. 8 24
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326928


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.