Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om Rasmusgården

Litteratur om Rasmusgården

Rasmusgården

Bygnings/Vernehistorie

Fredede hus og anlegg. Bind 3. Røros bergstad. Oslo, 1983, s. 30 - 31
http://gurin.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000128187

Heinonen, Seppo. Fortidsminneforeningen har overtatt Rasmusgården på Røros. I Fortidsvern, hefte 1, 1998, s. 10 12
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=89800361x&lang=N

Folket i gården

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager. Hefte 2. Innbo, mat og klær. Tronsartgården, Rasmusgården. Røros, 1984
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277061

Rørosboka. Bind 4. Trondheim, 1974, s. 124
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191025

Ødegaard, Sverre A. Tronsan og Rasmusan om to grannar i Storgata. I Fjell-Folk nr. 4, 1979, s. 26 50
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318635


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.