Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om ressursene og området

Litteratur om ressursene og området

Ressursene og området

Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, 511 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Fjell-Folk, nr. 17, 1992
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942, 512 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Malmen

Bøckman, K. L. Rørosviddas malmforekomster. I Rørosboka. Bind 1, 1942, s. 53 – 71
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Carstens, C. W. Oversigt over Trondhjemsfeltets bergbygning. Trondheim 1920, 152 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000217582

Espelund, Arne. Jernvinna i Rørosområdet. I Fjell-Folk, nr. 17, 1992. s. 18 – 21
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Falck-Muus, Rolf. Litt om jernvinna, den eldste “hyttevirksomheten” I Rørostrakten. I Rørosboka. Bind 1, 1942, s. 46 – 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Jøsang, Ottar. En mikroskopisk undersøkelse av en del av Røros-malmene=Mikroskopische Untersuchung einiger Røroserze. Norges geologiske undersøkelse, vol. 228, s. 180 – 216, Oslo, 1964
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000290180

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Olavsgruvas geologi: undervisningsenhet for ungdomsskole og videregående skole. Røros, 1978. 16 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277028

Wolden, Knut. Geologi, naturgitte forutsetninger, ressursutnyttelse og naturbruk. I Fjell-Folk, nr. 17, 1992, s. 3 – 11, 17
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Skogen

Boe, Randi. Endringer i skoglandskapet ved Femundshytta de siste 300 år. I Fjellfolk, nr. 17, 1992, s. 22 – 25, 35
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, s. 38 – 41, 60
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Kvitsandskogen: et 70-års minne. Røros, 1947, 11 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000244785

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Ryen, Asbjørn. Skogen som ressurs og som grunnlag for bosetting. I Fjell-Folk, nr. 17, 1992, s. 26 – 29
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Sandnes, Th. Skogen og skogbruket i Rørosdistriktet. I Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942, s. 147 -179
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Ødegaard, Sverre A. Ei ny tid; verksdrifta sett preg på Rørosvidda. I Fjell-Folk, nr. 17, 1992, s. 12 – 17
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Vannet

Femunden – innlandshavet ved Norges austgrense. <S.l.>, 1985, 24 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000218510

Fløtningshistorie i Femundsmarka: med fløterne og tømmerstokkene fra Rongen til Gjøsvika. Røros, 1997. 23 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000311551

Hamarsland, Arne T. Tømmerrennene til Røros: 1700-tallets infrastruktur. I På norske vinger, nr. 5, 1998, s. 26 - 32
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=882041584&lang=N

Rohde, Torfinn. Rørosvassdragene – en framtidsressurs. I Fjell-Folk nr. 16, 1991, s, 17 – 20
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327175

Spangen, Amund. Femundsbåtene : i anledning til 100-årsjubileet til Femund II. Røros, 2004. 95 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000340965

Spangen, Amund. Fløting i Hådalsvassdraget. I Fjell-Folk nr. 3, 1978, s. 13 – 18
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000322634

Arbeidskraft og befolkning

Gynnild, Olav. Mellom lys og mørke. Arbeiderne ved Røros kopperverk og det moderne 1644 – ca. 1685. Tromsø, 1994. 149 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000279354

Larsen, Finn Birger. ”Det daglige brød…” Arbeidernes levestandard på 1700-tallet. I Fjell-Folk nr. 6, 1981, s. 9 – 14
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326870

Prytz, J. Røraas I. Beretninger om bosettingen i Røros præstegjeld 1610 – 1710. Røros 1937. 90 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000278443

Sandnes, Jørn. Eldre busetning og ødetid i Røros-bygdene. I Bergverkssamfunn og øydegardar. Trondheim, 1972, s. 53 – 57
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000278449

Sandnes, Jørn. Ødetid og gjenreisning. Oslo, 1971, s. 331 - 341
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000339987

Seresse, Volker. Tysk bergverkstradisjon ved Røros kobberverk 1671 – 1685. Trondheim, 1992. 101 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000255046

Sundt, Eilert. Om Røros og omegn. Oslo, 1975, s. 1 - 72
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000156007

Tretvik, Aud Mikkelsen. Barn i arbeid: barns vilkår på Røros ved begynnelsern av 1700-tallet. I Fjell-Folk nr. 8, 1983, s. 12 – 18
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327078

Ødegaard, Sverre. Bergstaden Røros. Oslo, 1997, s. 86 - 103
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000305853

Beliggenhet – Klima

Bjørbæk, Gustav. Norsk vær i 110 år. Oslo, 2003, 298 s.
http://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=p&amp;tnr=173053&amp;st=p

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Sandnes, Jørn. Ødetid og gjenreisning. Oslo, 1971, s. 12 – 20
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000339987

Werner-Johannesen, Thor. Klimaet på Røros. I Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942, s. 73 - 80
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Femundsbåten

AS Fæmund 100 år 1886 – 1986. Røros, 1987. 94 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318495

AS Fæmund 100 år 1886 – 1986. Røros, 1987. 94 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318495

Femunden – innlandshavet ved Norges austgrense. <S.l.>, 1985, 24 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000218510

Grønn, Henrik. DS Fæmund I tredieve aar 1886 – 1916. Røros, 1917, 45 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000322597

Jernbanen  

Bjerke, Thor. Rørosbaneboka : om stambanen øst for Dovrefjell. Hamar, 2002, 416 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000335307

Kvikne, Olav. Samferdsel : fra pilegrimsti og kløvvei til moderne kommunikasjoner. I Rørosboka. Bind 1. Trondheim, 1942. S. 301 – 341
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000191019

Levemåte og byggeskikk på Røros i gamle dager: fjøs og stall, forsanking og torv-taking. Bind 1. Røros, 1984, 40 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277029

Nyhus, Astrid. Da Rørosbanen var Norges mest betydningsfulle jernbane. I Fjell-Folk, nr. 21, 1996, s. 3 – 8
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000303911

Skjølsvold, Odd Erling. Arvedalslina. Røros, 1994. 47 s. 
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000277990


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.