Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om samer

Litteratur om samer

Samer

Edvinger, Britta Wennstedt. Om samisk historia som avtryck i ett fjällandskap. I Fjell-Folk, nr. 27, 2002, s. 34 43
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000336376

Fjellheim, Elin. Naturbruk hos Rørossamene. I Fjell-Folk, nr. 17, 1992, s. 36 39
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000318693

Fjellheim, Sverre. Samer i Rørostraktene. Snåsa, 1999. 442 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327658

Fragment av samisk historie: foredrag Saemien Våhkoe Røros 1994. 104 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000296201

Sørsamer. I Ottar, nr. 116 117. Tromsø, 1979. 132 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000160848

Åarjel-saemieh: samer i sør. Årbok. 1983 -
http://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=p&tnr=73365&st=p


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.