Verdensarven RørosOm nettstedetLitteraturLitteratur om vernearbeidet 

Litteratur om vernearbeidet 

Vernearbeidet

Bye, Mette. Kan antikvarene vennligst bestemme seg? I Fjell-Folk, nr. 25, 2000, s. 24 – 29
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Eliassen, Georg. Fremtidens Røros. I Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Årsberetning. Årg. 94, 1938, s. 1 – 10
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000336594

Fredede hus og anlegg. Bind 3. Røros bergstad. Oslo, 1983. 116 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000128187

Grytli, Eir Ragna. Kulturminne- og naturvern i Rørosområdet. I Daugstad, Karoline. Bergverksbyens omland: om ressursbruk, vern, kultur og natur i Rørosområdet. Trondheim, 1999, s. 149 - 178
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327117

Heinonen, Seppo. Tanker og ideer bak vernearbeidet på Røros. I Fjell-Folk, nr. 12, 1987, s. 50 – 53
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000326869

Hovland, Inger Anne. Folk glemmer så lett. I Memento, nr. 2, 2004, s. 14 – 16
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=040282724&lang=N

Kollandsrud, Gullik, n. Framtid for fortiden : pilotprosjektene Nusfjord, Røros, Stavanger. Oslo, 1977, s. 57 - 104
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=00044557

Lie, Vegard. Rørosmuseet og arbeidet med kulturminnene etter Røros Kobberverk. I Kulturvern ved bergverk; rapport fra et nasjonalt seminar ved Norsk Bergverksmuseum/ Bjørn Ivar Berg (red.) Kongsberg, 2001, s. 19 – 31.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000334940

Vreim, Halvor. Pleien av et bybillede; gater og hus på Røros. Oslo, 1944, 36 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000235763

Ødegaard, Sverre. Det var ein gong ein bergstad. I Fortidsvern, nr. 4, 2000, s. 17 – 21
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=89800361x&lang=N

Ødegaard, Sverre A. Kulturvernarbeidet i Røros: om det antikvarisake vernearbeidet og det framtidige museet. Røros, 1973-1974. 127 bl.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000331143

Ødegaard, Sverre. Røros; vern og pleie av en historisk arv. Røros, 1982. 24 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000280705

Øverås, Ola H. Røros: The future of a past mining town=Røros: L’avenir d’une ville minière désaffectée. I Monuments & sites : Norway, a cultural Heritage, [Oslo], 1987, s. 216 – 230
http://www.tfb.no/cgi-bin/websok?mode=p&tnr=49307&st=p

Fredninger

Fredede hus og anlegg. Bind 3. Røros bergstad. Oslo, 1983. 116 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000128187

Restaurering

Brænne, Jon. Tyristuggu og malingshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 47 – 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Drange, Tore. Gamle trehus : historikk, vedlikehold. Oslo, 1992. 455 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000257528

Engen, Einar. Hyttstuggu på Malmplassen.  I Fjell-Folk, nr. 27, 2002, s.28 – 31
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000336376

Engen, Einar. Restaurering, materialkunnskap og skogressurser. I Fjell-Folk, nr. 28, 2003, s. 31 - 35
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000338532

Engen, Einar. Steinkisteforbygningene i Hitterelva – et antikvarisk sikringsarbeid. I Fjell-Folk, nr. 24, 1999,  s. 57 – 61
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327811

Engen, Einar. Tyristuggu og bygningshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 53 – 58
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Madsen, Arne. Vedlikehold av fredede og bevaringsverdige bygninger. Oslo, 1987. 27 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000239031

Moe, Berent A. Vern og vøling av gamle hus. Oslo, 1975. 66 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000045053

Rørosmuseet

Eggen, Torbjørn. Røros og reiselivet – Rørosmuseets rolle. I Fjell-Folk, nr. 16, 1991, s. 14 – 16
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327175

Sleggveien

Brænne, Jon. Tyristuggu og malingshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 47 – 52
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Engen, Einar. Tyristuggu og bygningshistorien. I Fjell-Folk nr. 25, 2000 s. 53 – 58
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000329755

Stensaas, Hanna. Bakkan, Sleggveien og Flanderborg. I  Fjell-Folk, nr. 24, 1999,  s. 4 - 8
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000327811

Unesco

Anker, Marie Louise. Prosjekt ”Avgrensing, vern og forvaltning av verdensarv Røros: sluttrapport. Trondheim, 2001, 102, XVI s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000332233

Cattaneo, Marco. The world heritage sites of Unesco: the treasures of art. Vercelli, 2002. 432 s.
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=022924493&lang=N

Fire norske kulturskatter. Oslo, 1994. 19 s.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000290336

Jones, Michael. Røros som verdenskulturminne. Evaluering og utvidelse av verdenskulturminne Røros. I Fjell-Folk, nr. 22, 1997, s, 16 – 26
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000314269

UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv. Oslo, 1993? 19 s.
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=931930464&lang=N

Uthusprosjektet

Uthusprosjektet: erfaringer fra bygningsvern i verdenskulturminnet Røros 1995-1999; The Uthusprosjekt: preservation of wooden buildings in world heritage site Røros 1995-1999; lessons learned. Røros 1999.
http://aleph2.bibits.no/F?local_base=ROROS&func=find-a&find_code=sys&Request=000328127


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.