Kreditering

Her finner du de ulike bidragsytere til nettstedet.

Foto:
Alle foto hvor ikke annet er angitt tilhører Rørosmuseets arkiver.
Bilde av kobberbarrer brukt i header under Røros kobberverk. Foto: Brendan Coote.
Bilde av mynt brukt i header under kongen og kirka. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.
Maleri av Christian IV. Karel van Mander d.y. (1609-70).
Maleri "Fra Røros" Brukt med tillatelse fra Det Kongelige Hoff.

Artikkelforfattere og fagkonsulenter:
Randi Borgos, fagkonsulent - Rørosmuseet
Amund Spangen, konsulent, tidligere konservator ved Rørosmuseet 
Odd Sletten, assisterende direktør - Rørosmuseet
Frode Pettersen, prosjektleder - Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Alexander Austnes, formidlingskonsulent - Rørosmuseet
Tone Rygg, konservator - Rørosmuseet
Jon Holm Lillehjelten, avd.leder for bygningsvern - Rørosmuseet
Astrid Nyhus, seniormedarbeider ved Rørosmuseet
Magnar Gullikstad Johnsen, sivilingeniør engasjert ved Rørosmuseet
Anne Inger Langøien Ormhaug, biblioteksjef - Røros folkebibliotek
Elin Koksvik, rådgiver - Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Karoline Daugstad, dr.polit., Norsk senter for bygdeforskning 
Jarle Simensen, dr.philos., Universitetet i Oslo
Kirsti Jordet, lokalhistoriker, tidligere museumskonsulent i Sør-Trøndelag fylkeskommune

Film:

Stab
Produsent: Håvard Bustnes
Innpillingsleder: Odd Sletten
Regi: Bård Ivar Engelsås
Foto: Tor Egil Scheide
Lyd: Jon Arne Hoff Johansen
Klipp: Snorre Ruch
Manus: Odd Sletten, Randi Borgos, Bård Ivar Engelsås og Håvard Bustnes
Research: Lars Geithe
Voice: Ola G. Furuseth

Statister
Unni Ryen, Ingrid Oline Berggård, Snorre Ryen Tøndel, Maren Røste, Eva Ødegaard Haagås, Berit Synnøve Tjelle, Øyvind Undsgård, Morten Tøndel, Dag Harald Bakken, Rolf Feragen, Rune Randen, Karin Løkken, Rolf Petter Tørres, Olaf Skevik, Kåre Idar Sundt, Odd Sletten, Jon Holm Lillegjelten


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.