Andre smeltehytter

Etter bare noen års drift var skogen rundt Smelthytta på Røros hogd ut i et stort område. Kostnadene for å få fraktet kull og ved til Smelthytta økte for hvert år som gikk.

Odd Sletten

 Tolgen hyttplass, ca 1870. Foto Elen Schomragh. RMU
Tolgen hyttplass, ca 1870. Foto Elen Schomragh. RMU
Kobberverket bygde etter hvert flere nye smeltehytter der det fremdeles fantes skog. Driftstida for hyttene varierte, og det var også noen hytter som var ute av drift noen år for så å bli tatt i bruk igjen. Nedenfor har vi bare tatt med årstall for oppstart og nedleggelse av hyttene som lå under Røros Kobberverk:

Røros hytte                           1646-1953
Nøren hytte             (1654)* 1656-1672
Galåen hytte                          1660-1671
Feragen hytte                       1661-1692
Tolgen hytte                          1670-1871
Tamlaget hytte        (1659)* 1671-1690
Dragås hytte                         1727-1834
Femundhytten                       1743-1822
Drevsjømo hytte                    1813-1834
Lovise hytte             (1748)* 1827-1879

 Eidet smelthytte i Ålen ved Gaula. Bildet er tatt før 1887. RMU
Eidet smelthytte i Ålen ved Gaula. Bildet er tatt før 1887. RMU
Eidet hytte                             1834-1887
Ormhaugen hytte                  1855-1867

* Nøren hytte ble bygd av Claus Rasmussen. Røros kobberverk tok over hytta i 1656.
* Tamlaget hytte i Ålen ble bygd og drevet av Joachim Irgens fra 1659-1671. Røros Kobberverk overtok hytta i 1671.
* Lovise hytte på Plassen i Alvdal ble bygd og drevet av Fredrik Gaves Verk (Foldal Kobberverk) fra 1748-1827. Røros Kobberverk overtok samtlige eierandeler i Foldal Kobberverk i 1827, og dermed også Lovise hytte.


Dette nettstedet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Rørosmuseet og Røros folkebibliotek.
Røros kom på UNESCOs liste over Verdensarvsteder i 1980, se også Riksantikvaren.
Innholdet på nettstedet er beskyttet i henhold til opphavsrett. Bruk er ikke tillatt uten rettighetsklarering.
Finansiert av Kulturnett.no og Norges Forskningsråd ved Høykom.